Opplev mestringsgleden 
med vår fallskjermopplæring

Tanken på å forlate moder jord, dra opp i et fly, for så noen minutter senere å kaste seg ut av det, er utelukket for mange, skremmende for andre og herlig pirrende for resten av oss.

Vår fallskjermopplæring 
vil ta deg til nye høyder

Har du noen gang drømt om å fly gjennom luften, fritt som en fugl? Da kan vårt fallskjermkurs være akkurat det du har lett etter!
For å hoppe fallskjerm i Norge må du gjennomføre et fallskjermkurs. Fallskjermhopping i Norge er regulert av Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportsforbund (F/NLF). I Grenland Fallskjermklubb utdanner vi fallskjermhoppere etter modellen som kalles AFF, “Accelerated Free Fall”. Dette er den mest effektive måten å få fallskjermsertifikat på.

Så enkelt er det!
Kurset består av to dagers teorikurs og bakketrening. Deretter gjør du ditt første fallskjermhopp på dag tre!
Hvem kan melde seg på fallskjermkurs?
Alle med normal fysisk form kan starte på fallskjermkurs fra de har fylt 18 år, eller 16 år med samtykke fra foreldre/foresatte.

Du må ha godkjent legesjekk for fallskjermhopping for å kunne delta på kurset. Legesjekken gjøres hos fastlegen din i henhold til legeskjema. Ferdig utfylt og godkjent legeskjema medbringes på første kursdag. 

Hvis du veier mer enn 100 kg, ring oss først.

Hva lærer du?
På vårt fallskjermkurs lærer du deg alt du trenger for å gjennomføre ditt første fallskjermhopp. Du lærer blant annet om sikkerhet og utstyr, fallstilling, nødprosedyre og teknikker for å fly og lande fallskjermen. Og det beste av alt? Du får muligheten til å teste dine ferdigheter gjennom praktisk trening og med god veiledning av klubbens dyktige instruktører!

Priser 

Hopp i det  og meld deg på fallskjermkurs hos oss i dag!

BASIC

Prøv fallskjermhopping! Nysgjerrig på om fallskjermhopping er noe for deg? Velg vår intropakke. Prisen inkluderer bakkekurs og dine tre første fallskjermhopp.
10 910,-

KJØP
Forbundskontingent, forsikring og medlemsskap kommer i tillegg, dette betales direke til F/NLF.
Pris for evt. Omhopp kommer i tillegg.

STANDARD 

Denne pakken inneholder alt du behøver for å komme deg gjennom første halvdel av elevperioden. Prisen inkluderer bakkekurs og de 7 kurshoppene du gjør med AFF-instruktører.
15 330,-
(500,- kr i rabatt)
KJØP
Forbundskontingent, forsikring og medlemsskap kommer i tillegg, dette betales direke til F/NLF.
Pris for evt. Omhopp kommer i tillegg.

KOMPLETT

Denne pakken inneholder alt du trenger for å bli en selvstendig fallskjermhopper med A-sertifikat. Prisen inkluderer bakkekurs, 7 kurshopp og 13 progresjonshopp som nivå 8-elev.
21 220-
(1000,- kr i rabatt)
KJØP
Forbundskontingent, forsikring og medlemsskap kommer i tillegg, dette betales direke til F/NLF.
Pris for evt. Omhopp kommer i tillegg.

Hva er inkludert i 
et fallskjermkurs?

Prisen for Fallskjermkurs inkluderer dine første fallskjermhopp, og alt du må vite for å gjennomføre det på en trygg og sikker måte. 
Slik gjennomføres kurset
Selve kurset gjennomføres tirsdag - søndag. Du starter med et to-dagers bakkekurs, deretter starter hoppingen på dag tre. Vi har hentet inn flere instruktører til kurset, slik at vi skal få alle elevene gjennom hoppene AFF nivå 1-7. På disse 7 hoppene er du avhengig av å ha med deg instruktører i frittfall.

Dag 1 - tirsdag:
Bakkekurs og praktisk trening. 

Dag 2 - onsdag:
Bakkekurs, praktisk trening, og skriftlig og praktisk prøve.  Skriftlig prøve er multiple choice om det du har lært på bakkekurset (du behøver ikke lese noe utenom). Praktisk prøve er en siste avsjekk og gjennomgang av det første hoppet med en av våre lokale instruktører for å forsikre oss om at du er klar for å hoppe fallskjerm!

Dag 3 - torsdag:
Du hopper fallskjerm! (Vi er avhengig av akseptable værforhold.)

Du kan gjøre flere hopp på samme hoppdag, hvor mange er helt opp til deg. Klubben har faste hoppdager hver uke gjennom hele sesongen. Vi anbefaler alle våre elever å sette av en del tid i begynnelsen til å hoppet så mye som mulig, og komme seg raskt gjennom elevperioden. Det grunnleggende sertifikatet som selvstendig hopper er A-sertifikat. Dette er en viktig milepæl!

Slik er veien fra ditt første hopp til A-sertifikat
Den praktiske hopputdanningen foregår med instruktører som hopper sammen med deg. Det er 7 nivåer med ulike øvelser som skal gjennomføres tilfredsstillende for å bli godkjent. Som oftest vil du klare å gjennomføre øvelsene på et nivå på ett hopp, men noen ganger vil det være nødvendig å gjenta et hopp for å få det godkjent. Evt. omhopp betales i tillegg til prisen for kurspakken.

Etter hoppene med instruktører er du selvstendig elev på nivå 8. Du skal gjøre 13 hopp på nivå 8, inkludert to utsjekkshopp.

De 7 nivåene er som følger:

AFF nivå 1: Kroppskontroll og stabilitet
Du hopper sammen med to instruktører som holder i deg gjennom hele frittfallet. Du skal mestre grunnleggende stabil fallstilling, holde kontroll på høyden, og trekke fallskjermen. Du må selv kontrollere skjermen etter åpning, og fly et standard landingsmønster og lande.

AFF nivå 2: Svingteknikk og foroverbevegelse
Du hopper fortsatt sammen med to instruktører som holder i deg gjennom hele frittfallet. I tillegg til momentene fra nivå 1 skal du også kunne svinge og bevege deg framover under frittfall. Du må kontrollere skjermen etter åpning, fly et standard landingsmønster, og lande innenfor 100 meter fra planlagt landingspunkt.

AFF nivå 3: Selvstendighetshoppet
Også på dette hoppet har du to instruktører med deg, men på dette hoppet vil instruktørene slippe taket i deg gjennom deler av frittfallet. Du må mestre å kunne holde retning i frittfall, kunne korrigere for dreining, og kontrollere høyden og trekke skjerm. Du må lande innenfor 100 meter fra planlagt landingspunkt.

AFF nivå 4: 90-graders sving og foroverbevegelse
Nå hopper du sammen med én instruktør som vil slippe deg etter avsprang. I tillegg til tidligere momenter skal du kunne svinge kontrollert begge veier i frittfall, ha en stabil fallstilling når du trekker skjerm, og lande innenfor 100 meter fra planlagt landingspunkt.

AFF nivå 5: 360-graders sving og foroverbevegelse
Nå hopper du sammen med én instruktør som vil slippe deg etter avsprang. I tillegg til tidligere momenter skal du kunne svinge kontrollert begge veier i frittfall, ha en stabil fallstilling når du trekker skjerm, og lande innenfor 100 meter fra planlagt landingspunkt.

AFF nivå 6: Single exit
Du hopper sammen med én instruktør, men du gjør avspranget uten at instruktøren holder deg. Du skal ta baklengs salto i frittfall, og så bli stabil igjen uten å dreie. Du skal lande innenfor 50 meter fra planlagt landingspunkt.

AFF nivå 7: Solohoppet
Du skal ta salto ut av flyet, gjennvinne kontroll, ta forlengs salto i frittfall og gjenvinne kontroll. Instruktøren følger deg i frittfall, og du skal mestre å svinge, stoppe og fly framover mot instruktøren. Du skal lande innenfor 50 meter fra planlagt landingspunkt.

Gratulerer med bestått AFF nivå 1-7! Du er nå det vi kaller en nivå 8-elev, eller selvstendig elev. Kravet er at det er en instruktør med deg i flyet som har kontroll på deg fram til avsprang. Du gjennomfører hele hoppet og skjermkjøringen på egenhånd.

Nivå 8 består av minimum 13 godkjente hopp. På disse hoppene vil du gjennomføre forskjellige typer øvelser både i frittfall og i skjerm som forbereder deg til å bli en selvstendig og trygg hopper. Du skal øve deg på å bli en selvstendig hopper som kan ta vare på seg selv, sitt eget fallskjermutstyr, og som kan hoppe trygt sammen med andre. I løpet av nivå 8 skal du også hoppe ut fra mye lavere høyde, og demonstrere tilstrekkelig kontroll ved å bestå to utsjekkshopp.

Elevperioden fram til du får A-sertifikat består altså totalt av minimum 20 hopp, inkludert AFF nivå 1-7, og AFF nivå 8.

Før du får utstedt A-sertifikat må du i tillegg:
- Gjennomføre et A-sertifikatkurs
- Gjennomføre pakkekurs og avlegge pakkeeksamen
- Bestå skriftlig prøve. Forberedelser til denne er å bli kjent med og lese noen kapitler i F/NLFs håndbok: https://nlf.readin.no/handbok#documents

Klubben legger til rette for gjennomføring av alle disse kursene og prøvene, og har alt nødvendig utstyr tilgjengelig for deg.
Vi tilbyr tre kurspakker:

Basic pakke til kr 10910,-
Denne inkluderer:
Bakkekurs
Loggbok, fallskjermbriller og hansker
3 hopp AFF nivå 1-3
Leie av utstyr (hjelm, hoppdress og fallkjermsett) under de tre første hoppene

Standard kurspakke til kr 15330,-
Denne pakken inkluderer det samme som basic pakke i tillegg til:
4 hopp AFF nivå 4-7
Leie av utstyr under hoppene
Ved kjøp av denne pakken sparer du 500,- i forhold til å betale for basic pakke og deretter påfølgende hopp separat.

Komplett pakke til kr 21220,-
Denne inkluderer det samme som standard pakke i tillegg til:
13 hopp AFF nivå 8, inkludert 2 utsjekkshopp
Leie av utstyr under hoppene

Ved kjøp av denne pakken sparer du 1000,- i forhold til å betale for basic pakke og deretter påfølgende hopp separat.
Det er forventet at du i løpet av elevperioden lærer å pakke skjermen din selv. På nivå 1-7 er pakking av skjermen inkludert, men ikke på nivå 8.

Separate hopp eller omhopp kommer i tillegg til kursprisen:
Nivå 1-3 koster kr 1960,-
Nivå 4-7 koster kr 1230,-
Nivå 8 koster kr 430,-
Utsjekkshopp koster kr 830,-

I tillegg til kursprisene må du betale medlemsskap og forsikring før du får hoppe:

F/NLF forbundskontingent:
16-19 år: 695 kr
20-25 år: 1295 kr
26 år og oppover: 1715 kr
Obligatorisk forsikring (lisens): 850 kr
Medlemsskap Grenland Fallskjermklubb: 350 kr

Opprett brukerkonto på minidrett.no og meld deg inn i Grenland fallskjermklubb. Du får tilsendt en samlefaktura fra F/NLF som betales direkte i MinIdrett.

Du må betale et depositum på kr 5000,- når du booker kurset for å sikre plassen din.
Dette betales direkte til vår bankkonto: 2601.37.93556, eller på Vipps til 91920
Merk innbetaling med ditt navn og “AFF-kurs”.

Sikkerhet

All fallskjermhopping i Norge er regulert av 
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportsforbund.

Vi er en idrettsklubb basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Vår organisasjon og operative drift drives forskriftsmessig etter regler og retningslinjer fra Norges Luftsportsforbund (NLF), Luftfartstilsynet (LT) og Norges Idrettsforbund (NIF).

Vår hovedinstruktør, som er godkjent og utdannet via NLF, må hvert år søke operasjonstillatelse. Dette er grunnlaget for vår drift.

Hvem som kan hoppe, når vi kan hoppe, hva slags vær vi kan hoppe i, hvilket utstyr vi kan bruke, hvor ofte utstyret må kontrolleres, hva vi kan gjøre i lufta, hvor vi kan lande, hvem som kan fly osv er alt regulert via NLF og LT.

I tillegg har også NIF et regelsett vi forholder oss til, blant annet vår nulltoleranse til bruk av alkohol, doping eller andre rusmidler; Ikke bare for de som skal hoppe i fallskjerm, men for alle som oppholder seg på vårt hoppfelt når vi har aktivitet.
Alle våre instruktører er utdannet via Norges Luftsportsforbund. For å bli instruktør stilles det strenge krav til både personlige egenskaper, fallskjerm erfaring, dyktighet, og kunnskap om materiell, rutiner og regler.

Instruktørene følges nøye opp av NLF, både via aktivitet, rapportering og fagseminarer.

Det er også strenge krav til hva slags fallskjermutstyr vi kan bruke, og både det og elevseletøy må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig av spesialutdannet kontrollør.

Om du ønsker å sette deg nærmere inn i regler og bestemmelser kan du se F/NLF sin håndbok og materiellhåndbok.
Bli med på vårt fallskjermkurs og ta kontroll over ditt eget svev gjennom luften. Gjør drømmen om å fly til virkelighet, og opplev en helt ny verden fra et perspektiv du aldri vil glemme.
© Copyright 2023 - OIKO AS - All Rights Reserved
crossmenuchevron-downpointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram