Ønsker du tilføre ditt arrangement

det lille ekstra?

En fallskjerm oppvising kan være publikumsvennlig, spennende og vakker!

Vi hopper med verdens største Norges flagg, hele 300 kvadratmeter.

“Spektakulært!”

Fallskjermhopping er en morsom måte å skape ekstra blest rundt ditt arrangement.

Vi har lang erfaring med fallskjerm oppvisninger, og vårt dyktige oppvisningslag elsker å vise seg frem! Vi tar gjerne med tandem passasjer, flagg for profilering av produkter, firmavimpler, farget røyk og liknende.

Og om du virkelig har lyst til å slå på stortromma, kan vi for eksempel leie inn en matte for å gjøre susende landinger ute på vann, eller ta med vårt store Norges flagg!

Vil du vite mer? Ta kontakt på info[at]frittfall.no for en uforpliktende prat!

Vi skreddersyr et program for deg.

Noen oppvisninger er krevende og stiller ekstra krav til planlegging, kompetanse og erfaring med å lande på trange områder. Andre oppvisninger, som for eksempel ved landing på fotballbaner, har mer plass og gir større fleksibilitet i forhold til hvem som kan være med, hvilke type landinger vi kan gjøre og om vi kan ha med tandem passasjer.

Sammen kan vi planlegge et program som passer for deg og som ivaretar sikkerheten for hoppere og tilskuere. Vi kan også bestille profesjonelle flagg produsert av vår samarbeidspartner eller vi kan lage rimeligere alternativer for mindre budsjett.

Priser

Pris på oppvisningshopp varierer avhengig av flytid og program.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:
info[at]frittfall.no eller send oss en melding via acebook

Sikkerhet

All fallskjermhopping i Norge er regulert av Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportsforbund.

Vi er en idrettsklubb basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Vår organisasjon og operative drift drives forskriftsmessig etter regler og retningslinjer fra Norges Luftsportsforbund (NLF), Luftfartstilsynet (LT) og Norges Idrettsforbund (NIF).

Vår hovedinstruktør, som er godkjent og utdannet via NLF, må hvert år søke operasjonstillatelse. Dette er grunnlaget for vår drift.

Hvem som kan hoppe, når vi kan hoppe, hva slags vær vi kan hoppe i, hvilket utstyr vi kan bruke, hvor ofte utstyret må kontrolleres, hva vi kan gjøre i lufta, hvor vi kan lande, hvem som kan fly osv er alt regulert via NLF og LT.

I tillegg har også NIF et regelsett vi forholder oss til, blant annet vår nulltoleranse til bruk av alkohol, doping eller andre rusmidler. Ikke bare for de som skal hoppe i fallskjerm, men for alle som oppholder seg på vårt hoppfelt når vi har aktivitet.

Alle våre oppvisningshoppere er lisensiert etter regler fra NLF. For å bli oppvisningshopper må man minst ha 300 fallskjermhopp. Man må bestå flere sertifiseringshopp, hvor det blant annet er krav til gjentatte landinger innenfor små områder.

For å lede gjennomføringen av en oppvisning må man ha en egen lisens, hvor det stilles særlige krav til både personlige egenskaper og erfaring fra oppvisninger. Det er også egen demolisens for tandeminstruktør som skal ha med elev. For å hoppe med det store Norgesflagget må man ha en spesiell eksperimentlisens, det er kun 3 sivile hoppere i Norge som har denne, alle er tilknyttet vår klubb.

På oppvisninger er det også egne regler for landingsområde, innhenting av tillatelser, opplysningsplikt og personell på bakken.

Om du ønsker å sette deg nærmere inn i regler og bestemmelser kan du se F/NLF sin håndbok og materiellhåndbok.